Konuyu Oyla:
 • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Türkiye'de Video Oyun Geliştirme Firması Kurmak (Rehber)
#11

Yukarıda düzenleme yaptım oradaki soruya bakabilirseniz sevinirim. Teknoparkta olma koşulu koymadılar.
Ara
Cevapla
#12
Ozan Bey tekrar merhaba

Kanun maddesini aşağıya ekliyorum. Martın 29 unda resmi gazetede yayınlanan 7104 sayılı kanun ile maalesef sadece belirttiğim bölgelerdeki firmalar için geçerli.

Geçici Madde 20- (Ek: 25/12/2003-5035/11 md.) 1. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. (Ek cümle: 29/3/2018-7104/14 md.) Bu kapsamda istisna edilen işlemler bakımından bu Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.

Steam üzerinden sattığınız nedir ? Bu itemler sizin kendi yazılımını yaptığınız şeyler midir , yoksa oyunlar içinde kazandıklarınız mıdır ?
Yurtiçine mi yurtdışına mı satıyorsunuz ? Tahsilat hangi yöntem ile yapılıyor ? Paranın tahsilatı için bir aracı var mıdır ? 
Yurtiçine satıyor iseniz kdv var, yurtdışına ise kdv yok.
Mesela google admob geliri gibi para googledan geldiği için google fatura düzenleniyor, komisyon bedeli faturası da indirim konusu yapılıyor. 
Burada aracı var mıdır ?
Ara
Cevapla
#13
Örneğin Steam'de kendi yaptığımız hikaye tabanlı bir oyun satılıyor ve oyun-içi içerik satılmıyor sadece oyunun kendisi. Fakat Steam'in sistemi zaten o kadar kötü ki yurt içine veya yurt dışına sattığınızı göremiyorsunuz kaldı ki kime sattığınızı da göremiyorsunuz. Oyun ne kadar satılırsa kendi komisyonunu yani stopaj vergisini çıkartıyor geri kalanını sizin verdiğiniz firmanın bankasına gönderiyor. Ek olarak benim 1000 adet satış yaptığımı düşünün fakat bunun 300 tanesinin parası 1 ay, 300 tanesi 2 ay, 400 tanesi 3 ay içinde geliyor çünkü ödeme yöntemlerinden dolayı onlara para geç geliyor. 400 tanesi mobil ödeme olduğunda 3 ay sonra geliyor para. Ben de bunu OYUNDER ile görüştüm KDV ve verginin zaten olmadığını o yüzden faturalandırma yapmanıza gerek yok dediler. Çoğu Mali Müşavir de sizin gibi bu konuda bilgili değil çok yeni bir alan olduğundan dolayısıyla size sormak istedim.
Ara
Cevapla
#14
(26-10-2018, Saat: 21:22)Ozzy Adlı Kullanıcıdan Alıntı:  Örneğin Steam'de kendi yaptığımız hikaye tabanlı bir oyun satılıyor ve oyun-içi içerik satılmıyor sadece oyunun kendisi. Fakat Steam'in sistemi zaten o kadar kötü ki yurt içine veya yurt dışına sattığınızı göremiyorsunuz kaldı ki kime sattığınızı da göremiyorsunuz. Oyun ne kadar satılırsa kendi komisyonunu yani stopaj vergisini çıkartıyor geri kalanını sizin verdiğiniz firmanın bankasına gönderiyor. Ek olarak benim 1000 adet satış yaptığımı düşünün fakat bunun 300 tanesinin parası 1 ay, 300 tanesi 2 ay, 400 tanesi 3 ay içinde geliyor çünkü ödeme yöntemlerinden dolayı onlara para geç geliyor. 400 tanesi mobil ödeme olduğunda 3 ay sonra geliyor para. Ben de bunu OYUNDER ile görüştüm KDV ve verginin zaten olmadığını o yüzden faturalandırma yapmanıza gerek yok dediler. Çoğu Mali Müşavir de sizin gibi bu konuda bilgili değil çok yeni bir alan olduğundan dolayısıyla size sormak istedim.
Aslında ben bu konuya benzer bir konuda mediumda yazdım. Diğer Mali Müşavirlere göre bu konularda biraz mesai harcıyorum. Yazının size faydası olabilir.

Unity ve Unreal engine üzerinden oyun geliştirenlerin vergisel yükümlülükleri

Steam'e gelirsek durum şöyle

Öncelikle yapılan işlem vergiye tabi 

Ancak teslim yurtdışına yapılıyor bu nedenle kdv yok.

Gelir vergisi açısından ise , yurtdışına verilen yazılım hizmetlerinde % 50 gelir vergisi istisnası var. Ay içinde size gelen tutarlar için toplu olarak steam e bir fatura kesmeniz gerekli. Bu faturayı yurtdışına göndermenize gerek yok. Siz bu faturayı Türk vergi mevzuatı kapsamında riske girmemek için kesiyorsunuz.

% 50 istisna ile ilgili madde aşağıdadır.

Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si

Ek olarak yapılan işlemin vergiye tabi olduğu ile ilgili güncel tarihli bir özelgeyi de aşağı ekliyorum. Oyunder ile paylaşabilirsiniz.

Saygılarımla

lgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçenizde, ……… game'in, unity alt yapısı kullanılarak geliştirilmiş bir oyun olduğu, Unity hibrit şeklinde hem play store hem de app store için uygulama geliştirmek amacıyla alt yapısı olan bir yazılım olduğu, oyunun tamamının C# dili ile kodlandığı, ekstra olarak oyun içinde kullandığınız lider tablosu, üyelik işlemleri için de Linux server üzerinde PHP dili kullanılarak API geliştirildiği, veritabını mimarisi olarak da MySQL veritabının tercih edildiği, kodlama yapılırken kullandığınız programların ise oyun geliştirmesi için Unity alt yapısını kullanan Mono Develop editör, PHP geliştirmesi için Sublime editör, veritabanı mimarisi için ise Sequel PRO adlı oyunun kullanıldığı,

İcat etmiş olduğunuz bilgisayar programı/oyununun Android ve İphone cihazlarda kullanılmakta olduğu ve uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcıların, kademe kademe olan oyunun her kademesinde uygulama içi satın alımlar yaparak, belirli ücret ödemesi yaptığı, uygulamayı akıllı telefonlarda ve internet ortamında sadece kendinizin yayımladığı, işçi çalıştırmadığınız ve herhangi bir organizasyon içerisinde olmadığınız, elde ettiğiniz kazancın ise sadece eser niteliğinde olan bilgisayar oyununun kullanıcılara akıllı telefon ve internet ortamında yayımlanmasından elde edildiği, …../2017 tarih ve İEE/BP-VT/….. Kayıt Tescil Numaralı Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Bilgisayar Programları ve Veritabanlarına ilişkin Kayıt-Tescil Belgesi ile söz konusu çalışmalarınızın eser olarak kabul edildiği belirtilerek, yapmış olduğunuz bu faaliyetlerden dolayı Gelir Vergisi Kanunu'nun 18'inci maddesinde yer alan istisnadan yararlanıp yararlanmayacağınız hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmakta olup konu hakkında Müdürlüğümüz görüşü aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde, "Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlanmak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur." hükmü yer almaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde ise, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin "ticari faaliyet" olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin "ticari faaliyet" sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerekmektedir.

Aynı Kanunun 65 inci maddesinde, "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır..." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, nakden veya hesaben yaptıkları ödemelerden, istihkak sahiplerinin gelir vergisine mahsuben tevkifat yapacak olanlar belirtilerek, hangi ödemelerden tevkifat yapılacağı bentler halinde sayılmış olup, (2) numaralı bent uyarınca, 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17, diğer işlerde ise %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1/B maddesinde bilgisayar programının, bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarını ifade ettiği belirtilmiştir.

Dolayısıyla, bilgisayar programcısı bilgisayar program yazılımı yapan kişi olmaktadır. Dikkat edileceği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde zikredilen "bilgisayar programcısı" ve "bilgisayar yazılımı" ibareleri, eser niteliğinde bir yazılım üretimi ile ilgili olup bilgisayar kullanılarak yapılan her iş bu kapsama girmemektedir. Diğer bir ifadeyle, yasa maddesinin konu edindiği husus; üretilmiş programları kullanarak işlem yapmak değil, işletim veya uygulama programları üretilmesi/yaratılması gibi özgün özellikleri olan ve lisanslama/telif hakları ile de ulusal veya uluslararası düzeyde korunan program üretimi/yaratımı faaliyetleridir.

Buna göre; tarafınızca hazırlanıp oyun olarak adlandırılan bilgisayar programlarının internet ortamında ve akıllı telefon olarak adlandırılan Android ile İphone cihazlarda müşterilerin kullanabileceği duruma getirilerek satışından elde edilen kazancın yapılan faaliyetin ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hakim olmaksızın şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanarak kendi nam ve hesabınıza yapılması halinde, Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazancına ilişkin genel hükümleri çerçevesinde gelir vergisine tabi tutulması gerekmekte olup, adınıza ödeme yapanların Kanunun 94 üncü maddesinde sayılanlar kapsamında olması durumunda, anılan maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu faaliyetinizden dolayı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu faaliyetinizden elde edilen kazancın ortada bir ticari organizasyonun varolduğu, yani işin ticari iş niteliği aldığı durumlarda ise, elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirileceği tabiidir.
Ara
Cevapla
#15
Bu değerli bilgileri paylaştığınız için hem de konuyla ilgilenecek herkesi aydınlattığınız için tekrardan teşekkür ederim. İzninizle yazdığınız yazının linkini, isminiz ile beraber konunun ilk postuna eklemek istiyorum.
Ara
Cevapla
#16
Rica ederim. Tabi çok memnun olurum

Saygılarımla
Ara
Cevapla
#17
(23-01-2018, Saat: 20:57)Ozzy Adlı Kullanıcıdan Alıntı:  Selamlar,
Ben Ozan Öztürk, Miracle Studio'nun Kurucu Ortaklarından biriyim. Ghoul projesi üzerinde çalışırken, Türkiye'de bir firma kurmaya karar verdik. En baştan en sona kadar bir çok zorluklarla karşılaştık ve bunları size aktarmak istedim.

ŞİRKET TİPLERİ

Aşağıdaki şirket tipleri Türkiye'de kurulabilir:
 • Anonim Şirket
 • Limited Şirket
 • Şahıs Şirket
 • Kolektif Şirket
 • Kooperatif Şirketi
 • Komantit Şirket
 • Şubeler
Oyun Geliştirme firmaları genel olarak Anonim şirket, Şahıs şirketi, Limited şirket ve Şubeler (Distribütör) olarak kurulabilir. Ben sizlere Limited şirket kurulumunu anlatacağım. Neden Şirket kuruyoruz, Neden Limited şirket kuruyoruz, Anonim şirket ile aralarında ki farklarından, Limited şirketin detaylarından ve avantajlarından bahsedeceğim.

NEDEN ŞİRKET KURUYORUZ?

Öncelikle neden şirket kuruyoruz, neden bu maliyetin altına giriyoruz onları belirteyim. Şirket kurmamızın asıl amacı Kişisel Gelir Vergisinden tabi tutulmamak (Şahıs Şirketi Kişisel Gelir Vergisine tabi tutulur). Örnek verecek olursak; Şirket kurmadığımız zaman Steam'e bir ürün eklediğimiz zaman gelen gelirin çoğunluğu Kişisel Gelir Vergisine, KDV ve Stopaja gider. Her Yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen rakamlara ve oranlara göre Kişisel Gelir Vergisi ödenir. Eğer Şahıs şirketi haricinde yukarıda belirttiğim şirket tiplerinden kuracak olursanız Kişisel Gelir Vergisine tabi olmayacaksınız. Stopaj ve KDV oranlarını gideriniz ve demir başlarınıza göre düşüreceksiniz. Yurt dışı satışı için geçerli olan WBEN8 formunu doldurup ABD'de vergi mükellefi olmadığınızı göstermiş olacaksınız ve %60 Stopaj oranından kurtulacaksınız. Şirket kurmamızın bir diğer amacı ise Resmiyet. Yatırımcı, Sponsor ve Hisse Ortağı bulma konusunda işleriniz daha resmi, güvenilir ve kolay olacaktır.

2017 Yılı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen rakamlar ve oranlar: (Şirket kurmamanız durumunda oluşacak Yıllık Kişisel Gelir Vergisi)

Yglpol.png


2018 Yılı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen rakamlar ve oranlar:

m2zpQ8.png

LİMİTED ŞİRKET VE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR:

1Jk3XG.png

LİMİTED ŞİRKET NASIL KURULUR:

Limited şirket kuruluşu için girişimci ortaklar veya girişimci öncelikle bir şirket ünvanına karar vermeliler. Örneğin benim şirket ünvanım Miracle Studio İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi. Eskiden yabancı isim koyması yasaktı fakat şimdi serbest. Ünvanın sonuna İç ve Dış Ticaret eklemek size kalmış bir durum fakat daha kapsamlı olması için eklemenizi öneririm. Buna karar verildikten sonra sermaye, ortak paylar ve şirket merkezi belirlenir. Kesinlikle şirket merkezi (ofis, büro vb.) belirlemeden kurmaya çalışmayın veya sanal ofis kiralamaya çalışmayın çünkü kurulduğu zaman size en yakın Vergi Dairesine başvuruyorsunuz ve kontrole geliyorlar. Eğer apartmanda oturuyorsanız apartmanın yönetim defterinde iş yeri olarak kullanılamayacağına dair karar varsa kullanamazsınız veya Tek tek oturan kişilerden imza ve izin almak zorundasınız. Bu konuda bir kişi bile izin vermezse maalesef kullanamazsınız. Bu aşamadan sonra tüm bu hususlar ana sözleşmeye yazılır ve bu sözleşme ortaklar tarafından ve kurucu tarafından noter huzurunda imzalanır. Bunlar için bir Mali Müşavir ile çalışmanız gerekmektedir çünkü Ticari Sicil'e işlemesi gerekiyor. Notere gitmeniz ve Mali Müşavirinize vekaletname vermeniz gerekiyor. Ayriyeten İmza Sirkülesi çıkarmanız gerekiyor. Vekaletnameden 2 adet İmza sirkülerinden 4 adet çıkartmalısınız. İşin en zor tarafı bence noterde atacağınız yüzlerce imza  Smile  Noter ve mühür paralasını ödemelisiniz yaklaşık olarak 300 TL tutuyor. Ticaret yapabilmeniz için hem içeride hem dışarıda ana sözleşmeyi çok iyi hazırlamanız gerekiyor. Bunun için avukat tutabilirsiniz fakat Türkiye'de bizim şirketimiz hariç bir tane tam anlamıyla oyun geliştirme firması bulunmamaktadır. Ben sizler için ana sözleşme örneğini paylaşacağım kullanabilirsiniz. Şirketlerini genelde bilgisayar parçası, donanımı vb. şeklinde kurmuşlar. Daha sonrasında Asgari Sermayenin %25'inin bloke hesaba yatırıldığını bildiren dekont ve ana sözleşme ile birlikte şirket tescil ettirilir. Dilediğiniz bir bankaya Asgari Sermayeniz 10.000 TL olsun bunun %25 bankaya yatırmalısınız ve şirketin resmi gazetede çıkınca tescil ettirmiş olacaksınız. Bunu bekledikten sonra bankanıza uğrayıp bloke ettiğiniz parayı geri alabilirsiniz. Bitti sanıyorsanız daha bitmedi Fatura ve Kaşe bastırmalısınız. 

Fatura bastırmak için gerekenler;

* Vergi Levhası Fotokopisi
* Oda Sicil Kaydı Fotokopisi
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Son aya ait KDV Beyannamesi
* İmza Sirküleri 

Şirketiniz 3 yıl içinde gelir sağlamazsa kapatılır ve yaklaşık her ay mühür ve muhtasar vergisi ödemelisiniz aylık 20-30 TL arasında geliyor. 
Artık bir Şirket sahibisiniz tebrikler. Aklınıza takılanları ve sormak istediklerinizi bu konu altından sorabilirsiniz. Umarım rehber yararlı olur.

Güncelleme


1-Limited şirketlerde kuruluşta sermaye blokesi kaldırıldı. Yani Sermaye tutarı 10.000 TL diyelim, kuruluşta artık 2500 bankaya koymak zorunda değilsiniz.

2-Oyunu app store veya google playe yüklediniz, elde edilen gelirlerin vergi kanunları karşısındaki durumu şu şekilde,Eğer elde ettiğiniz gelir reklam geliri ise ve reklam yurtdışında gösteriliyor ise kdv yok, ama yurtiçinde gösteriliyor ise kdv var.

3-Kurumlar vergisi veya gelir vergisi açısından ise
Oyun indirme geliri üzerinden faturanızı düzenlemeniz gerekmektedir.
Normal şartlarda yurt dışına verilen yazılım hizmetlerinin % 50 si gelir / kurumlar vergisinden istisna. Bu kapsamda değerlendirilebilir. 

4-Teknopark'ta iseniz oyun geliştirdiniz. Bu oyunu seri üretim olarak bile satsanız KDV yok.

5-Teknopark'tasınız, yeni bilgisayar alacaksanız, istisna belgesini sisteme girerek ve yönetici şirkete onaylatarak KDV siz demirbaş alabilirsiniz.

SSteam'de kendi yaptığımız hikaye tabanlı bir oyun satılıyor ve oyun-içi içerik satılmıyor sadece oyunun kendisi satılıyor. Fakat Steam'de yurt içine veya yurt dışına sattığınızı göremiyorsunuz kaldı ki kime sattığınızı da göremiyorsunuz dolayısıyla nasıl faturalandırma yapmalıyız?

CSteam'e gelirsek durum şöyle; 
Öncelikle yapılan işlem vergiye tabi Ancak teslim yurtdışına yapılıyor bu nedenle KDV yok. Gelir vergisi açısından ise , yurt dışına verilen yazılım hizmetlerinde % 50 gelir vergisi istisnası var. Ay içinde size gelen tutarlar için toplu olarak Steam'e bir fatura kesmeniz gerekli. Bu faturayı yurt dışına göndermenize gerek yok. Siz bu faturayı Türk vergi mevzuatı kapsamında riske girmemek için kesiyorsunuz.

Konuyu güncelleyen ve sorularımıza cevap veren Mali Müşavir Sayın Evren Özmen'e çok teşekkür ederiz. Güncellemeler hakkında daha detaylı bilgiyi, hukuksal maddelerini konunun devamında bulabilirsiniz. Ek olarak Mali Müşavir Sayın Evren Özmen'in yazdığı Unity ve Unreal engine üzerinden oyun geliştirenlerin vergisel yükümlülükleri yazısını okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Ana Sözleşme Örneği


Hocam çok profesyonel değiliz ama kazancımı yasallaştırmak adına vergilendirilmek önemli. Vergi vermem için illahi şirket mi kurmalıyım ? Maliyet açısından limited şirket kurulumu ve muhasebe giderleri ne kadar tutar ? Böyle bir şirketi döndürebilmek için aylık oyundan kazancımız ne kadar olmalıdır ? Home Ofis olarak düşünmekteyim.
Ara
Cevapla
#18
Kişisel gelir vergisine tabi tutulursunuz eğer şirket kurmazsanız. Masraflarının ne kadar olduğu konu içinde yazıyor. Ek olarak bir mali müşavir ile konuşmalısınız çünkü kendi ücretini o belirliyor. Eğer başka bir yerde çalışmıyorsanız bağkur ücretleriniz var eleman çalıştıracaksanız daha da artıyor yani net bir şey söylemek için sizin aylık gelir-gider tablonuzu görmeliyiz. Home Ofis düşünebilirsiniz fakat yazıyı okursanız bazı şartları var eğer uymazsanız başını ciddi anlamda belaya girebilir.
Ara
Cevapla
#19
(31-10-2018, Saat: 23:18)Ozzy Adlı Kullanıcıdan Alıntı:  Kişisel gelir vergisine tabi tutulursunuz eğer şirket kurmazsanız. Masraflarının ne kadar olduğu konu içinde yazıyor. Ek olarak bir mali müşavir ile konuşmalısınız çünkü kendi ücretini o belirliyor. Eğer başka bir yerde çalışmıyorsanız bağkur ücretleriniz var eleman çalıştıracaksanız daha da artıyor yani net bir şey söylemek için sizin aylık gelir-gider tablonuzu görmeliyiz. Home Ofis düşünebilirsiniz fakat yazıyı okursanız bazı şartları var eğer uymazsanız başını ciddi anlamda belaya girebilir.

Hocam baktımda kişisel gelirde 14.800 tl ye kadar %15 gelir vergisi bulunuyor. Buna ek olarak her oyun satışında kdv konuluyor mu ? Kurum vergilerinde ise %50 denilmiş bu kısmı pek anlayamadım.
Ara
Cevapla
#20
Merhaba
Cevap yazdığımız bu alana excel yükleyebiliyorsak, ne kadar gelir tutarında ne kadar vergi ödeniyor hesaplayabileceğiniz bir tablo yapmıştım. Limited, anonim ve şahıs şirketi için.
İsteyene mailde atabilirim.
evrenozmen@ozmconsultancy.com
Ara
Cevapla
 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Oyun İçin Türkçe-İngilizce Dil Kavramı Oguz2003 2 575 09-01-2018, Saat: 15:42
Son Yorum: merbekta
  Oyun içinde video oynatmak[Başlangıç rehberi] ClimbDown 7 2,411 23-12-2016, Saat: 15:23
Son Yorum: ClimbDown
  Yardımcı Video Kanalları Arşivi Thunderbolt 3 1,229 30-01-2016, Saat: 02:26
Son Yorum: Thunderbolt
  Unreal Engine 3 | Oyun Modu Değiştirme (UTGame) Phyrexian 0 903 10-02-2015, Saat: 19:18
Son Yorum: Phyrexian

Hızlı Menü:


Unreal Engine Türkiye

This forum is only for fans and support. It has nothing to do with Epic Games.

Bu site sadece fan ve destek amaçlıdır. Epic Games ile bir ilgisi yoktur.